Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy na działalności gospodarczej

Wypadek przy pracy na działalności gospodarczej

Słysząc termin „wypadek przy pracy” większość z nas utożsamia takie zdarzenie jedynie z wypadkiem w trakcie wykonywania pracy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jednakże, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują z tytułu wypadku...
Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy

Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ponosi negatywne konsekwencje tego zdarzenia. Jedną z najczęstszych konsekwencji jest wystąpienie niezdolności do pracy pracownika, niejednokrotnie długotrwałej. Z tą niezdolnością wiążę się także brak możliwości...
Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo otrzymać szereg świadczeń wypłacanych mu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z objęciem ubezpieczeniem wypadkowym. Te świadczenia to m.in.: zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy za okres...