Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: co to jest uraz?

Wypadek przy pracy: co to jest uraz?

Zdecydowana większość z nas wie czym jest wypadek przy pracy. Termin ten rozumiemy intuicyjnie. Jedynie dla przypomnienia warto wspomnieć definicję legalną tego terminu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Kodeks pracy nie zabrania zatrudniania osób niepełnoletnich, ale ogranicza możliwość zatrudnienia takich osób co do zasady jedynie do osób młodocianych, czyli do osób w wieku 15-18 lat (art. 190 KP). Warunkiem podjęcia zatrudnienia przez młodocianego jest...
Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku

Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku

Zdecydowana większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie. Jednakże, nie do końca wiemy co robić dalej. Nadto, stres związany z wypadkiem niejednokrotnie powoduje, że nasze działania...
Sprostowanie protokołu powypadkowego

Sprostowanie protokołu powypadkowego

Kodeks pracy stanowi, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany m.in. ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku (art. 234 § 1 KP). Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z...