Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: co to jest uraz?
23 Kwi, 2021
Kamil Brodalka

Zdecydowana większość z nas wie czym jest wypadek przy pracy. Termin ten rozumiemy intuicyjnie. Jedynie dla przypomnienia warto wspomnieć definicję legalną tego terminu.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych popularnie zwaną ustawą wypadkową, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Chociaż nie widać tego na pierwszy rzut oka, definicja legalna wypadku przy pracy zawiera w sobie 4 konieczne elementy: 1) nagłość zdarzenia, 2) zaistnienie przyczyny zewnętrznej, 3) wystąpienie urazu lub śmierci pracownika, 4) związek zdarzenia z pracą.

Dzisiaj przedstawimy sobie trzeci element definicji wypadku przy pracy, tj. konieczność wystąpienia urazu u pracownika.

Uraz, to zgodnie z ustawą wypadkową uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Urazem będą więc wszelkie skaleczenia, złamania, stłuczenia, które nam doskwierają, które odczuwamy jako ból. Ale czy tylko takie konsekwencje wypadku można uznać za uraz? Otóż nie.

Chociaż przepisy ustawy wypadkowej nie stanowią tego wprost, pojęcia uraz nie można ograniczać jedynie do fizycznego (anatomicznego) uszkodzenia tkanki ciała. Uraz nie może być ograniczony jedynie do tych zmian fizycznych, gdyż nie są wykluczone zaburzenia lub zmiany czynnościowe u pracownika spowodowane wypadkiem przy pracy, które nie będą polegały na zmianach anatomicznych, np. zmiany psychiczne. Za uraz można uznać również np. zakażenie wywołane u pracownika. Uraz stanowi także nadwyrężenie lub naruszenie tkanki rozumiane jako pogorszenie stanu zdrowia pracownika.

Powyższe wskazuje więc, że ograniczanie urazu jedynie do odczuwanego bólu, bądź widocznego uszkodzenia naszego ciała nie jest uzasadnione. Uraz mogą stanowić wszystkie negatywne zmiany w naszym organizmie, nawet te niewidoczne gołym okiem oraz te, których chociaż nie odczuwamy bezpośrednio, to jednak mają wpływ na nasz stan zdrowia.

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Adwokat Kamil Brodalka, Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
tel.: +48 794 432 232
e-mail: k.brodalka@pirozek.pl