Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: co robić krok po kroku
12 Lut, 2021
Kamil Brodalka

Zdecydowana większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w razie zaistnienia wypadku przy pracy należy zgłosić pracodawcy to zdarzenie. Jednakże, nie do końca wiemy co robić dalej. Nadto, stres związany z wypadkiem niejednokrotnie powoduje, że nasze działania bywają chaotyczne. Co zrobić, żeby przejść przez proces możliwie najsprawniej? O tym w poniższym poradniku.

  1. Nie panikuj!

Bycie poszkodowanym w wypadku przy pracy to sytuacja nieprzyjemna. Oprócz cierpienia fizycznego związanego ze zdarzeniem pracownikowi często towarzyszy także stres wynikający z wypadku. W takiej sytuacji zachowujemy się mniej racjonalnie niż zazwyczaj. Ważne, by spróbować odłożyć nasze emocje na bok i podejść do sprawy wypadku na chłodno.

2. Zabezpiecz dowody wypadku

Zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy i wyjaśnienie jego okoliczności to zgodnie z przepisami prawa obowiązek pracodawcy. Jednakże pracownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to w jego interesie leży prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku i stwierdzenie, że zdarzenie spełniało przesłanki przy pracy. Pracownik w miarę możliwości powinien więc podjąć czynności, dzięki którym będzie mógł w razie sporu z pracodawcą udowodnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Jeśli więc poszkodowany pracownik ma możliwość np. wykonać zdjęcia miejsca wypadku, zebrać dane świadków wypadku – powinien to zrobić, zwłaszcza jeśli w pobliżu wypadku nie znajdowali się inni pracownicy.

3. Poproś o pomoc

Pomoc innych osób może okazać się nieoceniona, zwłaszcza jeśli wskutek wypadku przy pracy pracownik doznał urazu, który może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Jeśli w pobliżu znajdują się inni pracownicy zwróć się do nich o udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. O pomoc możesz poprosić także osoby postronne. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby pomóc, warto skontaktować się telefonicznie z bliską osobą, która mogłaby przyjechać nam z pomocą.

4. Zgłoś zdarzenie pracodawcy

Poszkodowany pracownik powinien zgłosić swojemu pracodawcy fakt zaistnienia wypadku. Zdarzyć się bowiem może, że zarówno sam pracodawca, jak i przełożony pracownika, bądź inni współpracownicy nie będą obecni przy wypadku i do czasu zawiadomienia ze strony poszkodowanego pracownika pracodawca nie będzie miał świadomości, że takie zdarzenie miało miejsce. Co istotne, gdyby z jakiegoś powodu pracodawca odmówił przyjęcia ustnego zawiadomienia ze strony pracownika, bądź nie podjął na skutek ustnego zawiadomienia żądnej czynności, warto zgłosić zdarzenie w formie pisemnej, np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku pracodawca nie będzie mógł twierdzić, że nie otrzymał od pracownika zgłoszenia o zdarzeniu.

5. Zgłoś uwagi i zastrzeżenia

Obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest sporządzenie odpowiedniego protokołu powypadkowego. Poszkodowany pracownik ma prawy zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do tego protokołu, jeśli uważa, że zostały w nim zawarte jakieś nieprawidłowości lub nieścisłości. Warto z tego uprawnienia skorzystać, ponieważ uwagi i zastrzeżenia powinny zostać załączone do protokołu.

6. Domagaj się sprostowania protokołu powypadkowego

Jeśli w protokole powypadkowym zostały zawarte nieprawidłowości lub nieścisłości, oprócz zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń, warto domagać się sprostowania protokołu powypadkowego. Niekorzystne dla poszkodowanego pracownika zawarte w protokole mogą bowiem stanowić przeszkodę do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, a także dalszego odszkodowania od pracodawcy.

7. Korzystaj ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego

Wypadek przy pracy wiąże się najczęściej z niezdolnością do pracy i uszczerbkiem na zdrowiu. Warto zatem mieć na uwadze, że zaistnienie wypadku uprawnia poszkodowanego pracownika do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in. zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, a także jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Adwokat Kamil Brodalka, Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel.: + 48 794 432 232

e-mail: k.brodalka@pirozek.pl