Zaznacz stronę
Pracownik nie ponosi kosztów sądowych dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy
18 Gru, 2020
Kamil Brodalka

Sytuacja finansowa osób, których dotknął wypadek przy pracy często ulega pogorszeniu. Wypadek przy pracy łączy się bowiem najczęściej z brakiem możliwości zarobkowania, a tym samym konieczności korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracodawca lub ZUS kwestionują, że zdarzenie jakiemu uległ pracownik stanowi wypadek przy pracy, wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy pracownika w okresie zwolnienia lekarskiego wynosi 80% podstawy wymiaru, a więc zdecydowanie mniej niż normalne wynagrodzenie pracownika.

Żeby zniwelować tę stratę finansową pracownik musi walczyć o swoje świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy, tj. zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru, jednorazowe odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, a także dalsze roszczenia wobec pracodawcy, czyli odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Część osób poszkodowanych w wypadku przy pracy rezygnuje z dochodzenia swoich praw z obawy przed czekającymi ich kosztami postępowań sądowych. Czy te obawy są słuszne? Otóż nie.

Dochodzenie swoich praw od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych przez pracownika. Poszkodowany pracownik, który wnosi do sądu odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS nie ponosi opłat sądowych oraz nie musi uiszczać zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych. Pracownik nie ponosi również żadnych kosztów w toku postępowania prowadzonego przez ZUS przed wydaniem decyzji.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od pracodawcy odpowiedzialnego za powstanie wypadku przy pracy również nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych przez pracownika, pod warunkiem, że zgłoszone roszczenia nie przekraczają kwoty 50.000 zł.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy nie musi więc obawiać się, że dochodzenie przez niego świadczeń z ZUS i roszczeń wobec pracodawcy będzie niemożliwe z powodu zbyt wysokich kosztów sądowych. Dzięki odpowiednim przepisom prawa, pracownik ma możliwość dochodzenia swoich praw bez obawy ponoszenia kosztów sądowych z tego tytułu.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.