Zaznacz stronę
Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy
4 Gru, 2020
Kamil Brodalka

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ponosi negatywne konsekwencje tego zdarzenia. Jedną z najczęstszych konsekwencji jest wystąpienie niezdolności do pracy pracownika, niejednokrotnie długotrwałej. Z tą niezdolnością wiążę się także brak możliwości zarobkowych pracownika.

W czasie niezdolności do pracy, pracownik nie może wykonywać pracy i otrzymywać swojego normalnego wynagrodzenia. Za czas niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje bowiem wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Co do zasady wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynoszą 80%. Nietrudno zauważyć, że w świadczenia pracownika w okresie choroby są niższe niż wynagrodzenie, które pracownik otrzymywałby za swoją pracę.

Co powinien zrobić pracownik, żeby uniknąć straty finansowej w okresie niezdolności do pracy?

Pracownik powinien przede wszystkim zgłosić swojemu pracodawcy zdarzenie jako wypadek pracy, a następnie informować pracodawcę o otrzymywanych zwolnieniach lekarskich w związku z niezdolnością do pracy na skutek wypadku przy pracy. Dzięki temu pracownik już od pierwszego dnia niezdolności do pracy będzie uprawniony do otrzymywania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru i to niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Powyższe prawo wynika z przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy powinien więc domagać się od pracodawcy uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, a następnie zweryfikować czy otrzymywane przez niego świadczenia stanowią zasiłek chorobowy wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jeśli wysokość otrzymywanego świadczenia nie odpowiada powyższej wysokości, pracownik powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki prawne. Co ważne, pracownik nie powinien zwlekać z podjęciem obrony swoich praw, ponieważ roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.