Zaznacz stronę
Co to jest wypadek przy pracy
13 Lis, 2020
Kamil Brodalka

Każdy z nas intuicyjnie domyśla się co to jest wypadek przy pracy. Za wypadek przy pracy powszechnie uważa się takie zdarzenie, które po pierwsze miało miejsce w trakcie pracy, a po drugie wywołało u pracownika jakieś negatywne skutki zdrowotne.

Jednakże, czy powszechna definicja wypadku przy pracy jest prawidłowa? Otóż, nie do końca.

Przepisy prawa zawierają definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przepisy wymagają więc zaistnienia 4 elementów, żeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy.

Pierwszym elementem jest nagłość zdarzenia. Zaznaczyć przy tym należy, że „nagłość” nie oznacza, że do zdarzenia musi dojść gwałtownie. Oczywiście może zdarzyć się, że wypadek zaistnieje gwałtownie, np. na skutek upadku, uderzenia. Jednakże, do wypadku przy pracy często dochodzi przez kilka godzin w trakcie wykonywania pracy. Z tego powodu w orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że zdarzenie jest nagłe, jeżeli zamknie się w ramach jednej dniówki, tj. jednego dnia roboczego.

Drugim elementem jest wywołanie wypadku przyczyną zewnętrzną. Z przyczyną zewnętrzną mamy do czynienia wtedy jeśli przyczyna ta nie znajduje się wyłącznie wewnątrz organizmu pracownika, tj. kiedy przyczyną zdarzenia nie jest wyłącznie samoistna choroba pracownika. Jeśli do wypadku dojdzie z powodu tzw. przyczyny mieszanej, tj. kiedy pracownik był już chory, ale zdarzenie powstałe w związku z pracą pogłębiło ten stan choroby, wtedy także należy mówić o wypadku przy pracy.

Trzecim elementem jest powstanie urazu lub śmierci pracownika. Zaistnienie wypadku przy pracy musi być związane z wywołaniem negatywnych skutków na zdrowiu pracownika. Śmierć jest skrajnym przypadkiem negatywnych konsekwencji wypadku. Najczęściej dochodzi jedynie do urazu po stronie pracownika, tj. uszkodzenia tkanek ciała lub narządów człowieka.

Czwartym i ostatnim elementem wypadku przy pracy jest jego związek z pracą. Powszechnie uważa się, że do wypadku przy pracy może dojść jedynie w trakcie wykonywania pracy, ale nie jest to pogląd prawidłowy. Związek z pracą ma szersze znaczenie, niż samo wykonywanie pracy. Związek z pracą mają np. także zdarzenia powstałe na terenie zakładu pracy, ale jeszcze przed godziną rozpoczęcia pracy, kiedy pracownik przygotowuje się do pracy, przebiera się w szatni, albo po zakończeniu pracy, kiedy pracownik przygotowuje się do opuszczenia zakładu pracy. Związek z pracą mają bowiem również zdarzenia, które zaistniały np. w trakcie przerwy śniadaniowej lub zakupów w przyzakładowym bufecie.

Jak więc widać, w powszechnym mniemaniu wypadek przy pracy stanowi tylko takie zdarzenie, które wywołało negatywne konsekwencje na zdrowiu pracownika i zaistniało w trakcie wykonywania pracy. Tymczasem, prawna definicja wypadku przy pracy pozwala zakwalifikować jako wypadek przy pracy także zdarzenia, które wykazują szerszy związek z pracą pracownika.  

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.