Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy w delegacji
30 Paź, 2020
Kamil Brodalka

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik podlega kierownictwu swojego pracodawcy. Oznacza to nie tylko, że pracownik musi wykonywać polecenia swojego pracodawcy, ale także to, że pracownik musi wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Miejsce i czas pracy pracownika są z reguły stałe. Pracownik wykonuje najczęściej swoją pracę w zakładzie pracy swojego pracodawcy w godzinach, które stanowią normalne godziny pracy tego zakładu. Jednakże, może zdarzyć się, że pracodawca wyda pracownikowi polecenie wykonywania pracy w innym miejscu i czasie, tj. wyśle pracownika w delegację.

Środowisko pracy pracownika w delegacji nie jest wolne od zagrożeń. Przeciwnie, pracownik w podróży służbowej jest bardziej narażony na zaistnienie wypadku. Oprócz zagrożeń normalnie występujących w jego pracy pracownik ponosi także ryzyko związane z przejazdem, noclegiem w obcym miejscu, czy nawet spożywaniem posiłków i spędzaniem wolnego czasu w trakcie delegacji.

Co jeśli w trakcie podróży służbowej (delegacji) pracownik ulegnie jakiemuś wypadkowi? Czy takie zdarzenie należy uznać za wypadek przy pracy? Odpowiedź na te pytania zależy od tego w jakich okolicznościach miał miejsce wypadek.

Za wypadek przy pracy ogólnie rzecz ujmując uważa się nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą w trakcie wykonywania przez pracownika swoich zwykłych czynności pracowniczych. Oznacza to, że wypadkiem przy pracy w delegacji jest takie zdarzenie, które jest ściśle związane z wykonywaniem pracy.

Czy zatem pracownik, który ulegnie wypadkowi w trakcie delegacji ale w innych okolicznościach niż wykonywanie pracy pozbawiony jest ochrony?

Na szczęście nie. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się bowiem wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wykonywanie pracy. Istota ochrony pracownika w podróży służbowej sprowadza się do rozciągnięcia szczególnej ochrony ubezpieczeniowej także na okoliczności należące do sfery prywatnych spraw pracownika (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 r., II UK 370/14). Oznacza to zatem, że pracownik jest chroniony przez cały czas trwania delegacji, nawet w tzw. czasie wolnym, czyli np. spożywaniu posiłku czy spacerze.

Jeśli zatem pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie odbywania podróży służbowej (delegacji) zdarzenie to najpewniej będzie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy lub zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Przy czym z punktu widzenia świadczeń jakie pracownik może uzyskać z tytułu wypadku bez znaczenia pozostaje czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy czy też jako zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.