Zaznacz stronę
Dlaczego warto skorzystać z pomocy Adwokata
16 Paź, 2020
Kamil Brodalka

Zaistnienie wypadku przy pracy stanowi dla pracownika podstawę uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych dalszych świadczeń od pracodawcy odpowiedzialnego za wypadek. Uzyskanie tych świadczeń nie następuje jednakże automatycznie, pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy musi się o nie ubiegać.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek. Rodzaj wniosku jest uzależniony od rodzaju świadczenia o jaki ma zamiar ubiegać się pracownik. Nadto, oprócz wniosku, pracownik musi także przedłożyć w ZUS właściwe dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia wypadku przy pracy oraz wystąpienia negatywnych skutków z tym związanych, np. niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu.

Pracodawca także nie jest zobowiązany do realizacji na rzecz pracownika dobrowolnych świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Pracownik, który chce uzyskać jakiekolwiek świadczenie od pracodawcy powinien go do tego wezwać precyzując swoje żądanie. W razie zaistnienia wypadku przy pracy przepisy prawa obligują pracodawcę jedynie do podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowani odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom (art. 234 § 1 KP). Przy czym, jeśli pracodawca nie sporządzi z własnej woli protokołu powypadkowego, lub w protokole stwierdzi, że zdarzenie nie stanowiło wypadku przy pracy, to pracownik musi podjąć działania mające na celu uzyskanie protokołu powypadkowego stwierdzającego, że zdarzenie stanowiło wypadek przy pracy.

Gąszcz przepisów prawa związanych z wypadkami przy pracy, w tym przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, przepisów i zasad BHP powoduje przy tym, że pracownik często nie jest w stanie samodzielnie uzyskać świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, które przysługują mu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takich sytuacjach korzystne jest skorzystanie przez poszkodowanego pracownika z pomocy Adwokata specjalizującego się w sprawach z zakresu wypadków przy pracy. Warto podkreślić, że z takiej pomocy poszkodowany pracownik może skorzystać nie tylko w postępowaniu przed Sądem, lecz także w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a nawet już w trakcie sporządzania przez pracodawcę protokołu powypadkowego. Skorzystanie z pomocy Adwokata jeszcze na etapie przedsądowym może pozwolić poszkodowanemu pracownikowi na szybsze i sprawniejsze ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz szybsze uzyskanie świadczeń z tym związanych. Adwokat może bowiem reprezentować pracownika nie tylko przed Sądem, lecz również przed ZUS i wobec pracodawcy.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.