Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: Renta wyrównawcza
18 Wrz, 2020
Kamil Brodalka

Pan Włodzimierz był zatrudniony jako górnik pod ziemią i kilka lat temu uległ wypadkowi na kopalni. Górnik w żadnym stopniu nie przyczynił się do wypadku, a całą odpowiedzialność za zdarzenie ponosiła kopalnia. Pracodawca nie kwestionował więc swojej odpowiedzialności za zdarzenie i uznał je za wypadek przy pracy. Jednakże, Pan Włodzimierz nigdy już nie powrócił do pracy na dole, ponieważ nie pozwalał na to jego stan zdrowia. Z uwagi na urazy jakich doznał pracownik, lekarz medyny pracy nie wydał mu po wypadku zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku górnika pod ziemią.

Po wypadku pracodawca przeniósł Pana Włodzimierza do lekkiej pracy na powierzchni. Praca na powierzchni była jednak znacznie gorzej opłacana niż praca na dole przy wydobyciu. Przez okres 6 miesięcy po przeniesieniu do pracy na powierzchni Pan Włodzimierz otrzymywał dodatek wyrównawczy, który miał mu rekompensować gorsze zarobki na nowym stanowisku, ale po tym czasie jego wynagrodzenie znacznie spadło.

Pan Włodzimierz zaczął miewać trudności z opłaceniem bieżących wydatków, a dodatkowo musiał ponosić wysokie koszty rehabilitacji w związku z doznanym urazem. Były górnik nie mógł pogodzić się z faktem, że przed wypadkiem jego wynagrodzenie było wystarczające do normalnego życia, a teraz musiał pożyczać pieniądze od rodziny. Dodatkowo, przez wypadek to nie on, a jego kolega z załogi otrzymał awans, który wiązał się z podwyżką.

Pan Włodzimierz postanowił skonsultować swoją sytuację z Adwokatem specjalizującym się w wypadkach przy pracy. W trakcie porady prawnej Adwokat wyjaśnił byłemu górnikowi, że jeżeli z powodu wypadku przy pracy utracił zdolność do dotychczasowej pracy i teraz musi wykonywać inną gorzej opłacaną pracę, powinien otrzymywać z tego tytułu od swojego pracodawcy odpowiedzialnego za zaistnienie wypadku rekompensatę w postaci comiesięcznej renty wyrównawczej. Wielkość renty wyrównawczej powinna odpowiadać różnicy pomiędzy dochodami, które Pan Włodzimierz mógłby uzyskiwać, gdyby nie doszło do wypadku przy pracy, a dochodami jakie uzyskuje obecnie. Jak wskazuje bowiem orzecznictwo Sądu Najwyższego odpowiednia renta w rozumieniu art. 444 § 2 KC to renta, która wyrównuje różnicę między dochodami, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby zdarzenie szkodzące nie wystąpiło, a dochodami, które może on uzyskać po wystąpieniu tego zdarzenia (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r., III CSK 108/14).

Pan Włodzimierz z dużą ulgą przyjął poradę prawną i zlecił Adwokatowi prowadzenie sprawy przeciwko swojemu pracodawcy o należną mu rentę wyrównawczą. Uzyskanie tej renty pozwoli mu bowiem na prowadzenie życia poziomie podobnym do poziomu przed wypadkiem.

Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy skontaktuj się z naszymi Adwokatami specjalizującymi się w wypadkach przy pracy i dowiedz się jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.