Zaznacz stronę
Wypadek przy pracy: Odpowiedzialność pracodawcy za zaniedbania w zakresie BHP
28 Sie, 2020
Kamil Brodalka

Pani Krystyna była zatrudniona na stanowisku kasjera walutowego w kantorze walut. Do jej codziennych obowiązków należała obsługa kasowa klientów kantoru.

Pewnego dnia doszło do napadu rabunkowego na kantor, ale sprawcy napadu uciekli zanim zdążyli ukraść jakiekolwiek pieniądze, ponieważ pani Krystyna zaalarmowała firmę ochroniarską. Jednakże zanim uciekli sprawcy zniszczyli szybę pancerną oddzielającą stanowisko pracy kasjera od klientów. Pani Krystyna zwracała się do pracodawcy o naprawienie szyby, obawiając się, że któregoś dnia może dojść do kolejnego napadu. Pracodawca nie zareagował jednakże na prośby pani Krystyny i nie tylko nie naprawił szyby, lecz całkowicie ją zdemontował przez co stanowisko pracy kasjera nie było już w żaden sposób fizycznie zabezpieczone przed potencjalnymi napadami. Pani Krystyna wielokrotnie zwracała się do pracodawcy, by ten wstawił nową szybę, ale za każdym razem pracodawca odmawiał jej zapewniając, że do kolejnego napadu na pewno nigdy nie dojdzie.

Niestety, kilka miesięcy później kantor, w którym pracowała pani Krystyna ponownie stał się celem napadu. Tym razem, pani Krystyna nie była już w żaden sposób odgrodzona od sprawców napadu, którzy przeskoczyli przez ladę kasjera i ogłuszyli ją. Pani Krystyna ocknęła się dopiero w szpitalu, gdzie dowiedziała się, że w trakcie napadu doznała wielu urazów twarzoczaski, w tym skomplikowanego złamania kości nosa. Leczenie i rehabilitacja po doznanym urazie były długotrwałe i bolesne. Pani Krystyna przez wiele miesięcy miała także problem z prawidłowym oddychaniem

Pan Krystyna zgłosiła swojemu pracodawcy zaistniałe zdarzenie jako wypadek przy pracy. Pracodawca sporządził stosowny protokół powypadkowy, w którym uznał zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca stwierdził w protokole powypadkowym, że przyczyną zdarzenia było działanie osób trzecich, tj. sprawców napadu i nie stwierdził, by doszło do nie nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad BHP.

Pani Krystyna nie zgadzała się z decyzją pracodawcy. Uważała, że pracodawca ponosi winę za jej wypadek przy pracy, ponieważ mimo wielokrotnych próśb z jej strony, nie zabezpieczył jej stanowiska pracy w odpowiedni sposób. Pani Krystyna udała się więc do Adwokata specjalizującego się wypadkach przy pracy, by ten zajął się jej sprawą.

Adwokat wniósł w imieniu Pani Krystyny pozew przeciwko pracodawcy o zadośćuczynienie pieniężne i sprostowanie protokołu powypadkowego poprzez wskazanie, że pracodawca naruszył przepisy BHP. Niezapewnienie przez pracodawcę należytego zabezpieczenia stanowiska pracy kasjera walutowego przed ewentualnym napadem stanowi bowiem naruszenie przepisów BHP, co uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy. Orzecznictwo sądów wskazuje bowiem, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (zob. wyr. Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2019 r., III APa 72/18). Zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy (zob. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2000 r., II UKN 207/00).